top of page

2012 Donors

RCEF has received generous contributions from the following groups and individuals. We thank them for making our dreams of a better future for rural Chinese children possible.​

 

 

Grants
 • The Global Fund for Children

 • The Tang Family

 

 

Golden Sponsors ($5,000 to $9,999)
 • Sandy Zhu

 

Silver Sponsors ($1,000 to $4,999)
 • Horace Greeley High School's Kits4Kids Club

 • Matilda Young

 • Shanghai American School

 • ZBI Employee Allocated Gift Fund

 • Zhonghao Yang

 

 

Bronze Sponsors ($100 to $999)
 • AcuFocus Inc.

 • Alphasights LTD

 • Andrew Heath

 • Ashley Nguyen

 • Bruce Yen

 • Chi Cheng

 • Chong Xie

 • Christine Lee

 • Jing Zhao

 • Lee K. Cheng

 • Lin Ji

 • Lin Song

 • Ling Lin

 • Longfeifei Summer Camp Charity Class

 • Lora Elliott

 • Min Chang

 • Nan Yan

 • Patrik Lockne

 • Qi Song

 • Ruth O'Connor

 • Sam Potts

 • Satoru Miyauchi

 • Selina

 • Shixiong Zhang

 • Tianyu Yang

 • Tiffany Ho

 • Tran Nguyen

 • Wei Luo

 • Wellentina Greer

 • Winston Ko

 • Xi Zhong

 • Xu Jiang

 • Yong Cao

 • Yvonne Tai

 • Zhao Yu

 • Zhihui Hu

 • Zhonglin Zhang

​​

Supporting Sponsors ($10 to $99)
 • Caitlin Lam

 • Chen Liu

 • Choon Hiang Chung

 • Douglas Pollock

 • Elise Baardman

 • Guofang Li

 • In Honor of Yan Xu

 • Javier Garcia

 • Jeff Wang

 • John Gordon

 • Jun He

 • Laura Klein Topan

 • Li Chen

 • Matthew Larson

 • Mizuho Nakagaki

 • Nan Yang

 • Olga Kosenko

 • Owen Gibbins

 • Pamela Jeter

 • Ruiting Wang

 • Samhita Dasgupta

 • Shanshan Xu

 • Steven Liu

 • Thomas Snyder

 • Tianpeng Guo

 • Travis Garden

 • Wendong Xing

 • Yong Wang

 • Yuegao Huang

 • Zhe Xu

 • Zhengjie Gao

 • Zhenhua Wang

General

information and

feedback

info@ruralchina.org

Donations

donations@ruralchina.org

Mailing address

Rural China Education

Foundation
P.O. Box 224
New York, NY 10276

bottom of page