top of page

2007 Donors

RCEF has received generous contributions from the following groups and individuals. We thank them for making our dreams of a better future for rural Chinese children possible.

 

 

Grants

 

Silver Sponsors ($1,000 to $4,999)
 • Yang M. Liu

 • Hon Phuong

 • Time Warner Employee Grant Programs (Matching)

 

Bronze Sponsors ($100 to $999)
 • Xinli Bao

 • Chia Chan

 • Miao Chang

 • Min Chang

 • Mo Chen

 • Sheau-wei Chen

 • Ziwen Dong

 • Colin Fan

 • Chan Kok Hee

 • Lan Hu

 • Belle Huang and Ed Blumenstock

 • Yanping Huang

 • Yi-Kong Keung

 • Joseph Kubicky

 • Kevin Kwan

 • Dong Li

 • Grace Li

 • Rachel Pollock

 • Quark, Inc.

 • Schwab Charitable Fund

 • Elisabeth Streit

 • Thanh Cam Thai

 • Daobing Ye

 • Zhiming Yu

 • Shifang Zhang

​​

Supporting Sponsors ($10 to $99)
 • Jia Chen

 • Joshua Chuck

 • Chi Yan Lee

 • Jian Li-Campian

 • Sheau Ming Liau

 • Regina Myerson

 • Nicole Roost

 • Sarah Sitts

 • Scott M Sjulin

 • Athena Trentin

 • Daniel D Walker

 • Takeo Watanabe

 • Wei Wei

 • Yanmei Xie

 • Xizhou Zhou

 

General

information and

feedback

info@ruralchina.org

Donations

donations@ruralchina.org

Mailing address

Rural China Education

Foundation
P.O. Box 224
New York, NY 10276

bottom of page